Basen z podgrzewaną wodą

     

      Na terenie pensjonatu Emilia** znajduje się komfortowy basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą(temperatura waha się pomiędzy 27-31°C). Dodatkową atrakcją basenu jest ławeczka do masażu powietrznego i urządzenie do masażu tzw. przeciwprąd.

    Rozmiar basenu: 9m x 4m, głębokość 1.2m.

    Wstęp na basen tylko dla gości pensjonatu Emilia.

  Przed wejściem na kompleks basenowy należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem korzystania z basenu:

  1. Basen będzie czynny tylko w dniach i przy warunkach atmosferycznych sprzyjających do pływania i przebywania na basenie. O tym, czy w danym dniu basen będzie czynny decyduje właściciel.
  2. Dzieci do lat 12 mają prawo wstępu tylko z opiekunem prawnym /osobą dorosłą/.
  3. Dzieci do lat 3 mają obowiązek noszenia specjalnych pielucho-majtek.
  4. Każda osoba korzystająca z basenu winna przed wejściem umyć ciało pod prysznicem.
  5. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy bez zamków błyskawicznych lub innych metalowych lub plastikowych części mogących być przyczyną zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa użytkowników basenu.
  6. Na terenie kompleksu basenowego zabrania się: 

♦ wnoszenia opakowań szklanych i innych przedmiotów niebezpiecznych dla użytkowników

♦  konsumpcji art. żywnościowych na terenie basenu

♦ biegania i wtrącania do wody innych osób

♦ wchodzenia na balustradę i do pomieszczeń technicznych

♦ skakania na ,,główkę”, skakania z murków

♦ wrzucania do wody przedmiotów innych niż dmuchane zabawki

♦ zanieczyszczenia wody w basenie

♦ niszczenia wyposażenia

♦ wstępu na obiekt osobom znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

♦ wstępu osobom z chorobami skóry i chorobami zakaźnymi min. grzybica, łuszczyca, z otwartymi ranami, oraz padaczką i przeciwwskazaniami od lekarza.

♦ wprowadzać psów lub innych zwierząt.

♦ uprawiać gier zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników basenu.

7. Osoby korzystające z kompleksu basenowego ponoszą odpowiedzialność materialną za dokonanie zniszczenia i uszkodzenia wyposażenia i sprzętu.

8. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu korzystania z kompleksu basenowego.

9. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawione bez opieki, zagubione lub skradzione rzeczy.

10. Osoby, które naruszą porządek publiczny oraz regulamin korzystania z kompleksu basenowego, będą wyproszone z terenu basenu.